top of page

Videography package

  • 1 hour 30 minutes
  • 300 euros
  • Manto Maurogenous 14, Paroikia, Paros

Contact Details

  • Paros photowalks, Paroikia, Greece

    + 306945504285

    parosphotowalks@gmail.com


bottom of page